zbekiston_respublikasi_urolli_kuchlari_tashkil_etilganining_