MOODLE SISTEMASIDAN FOYDALANISH UCHUN TALABALARGA YURIQNOMA

Moodle platformasi: https://uzdjtsunf.edu.uz