MOODLE SISTEMASIDAN FOYDALANISH UCHUN TALABALARGA YURIQNOMA

Moodle platformasi: http://uzdjtsunf.edu.uz/