Logo
O`zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Buxgalteriya

– O`zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me`yoriy hujjatlarga asosan buxgalteriya hisobini tashkil qilishni ta`minlash, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish;

– Professor-o`qituvchi va xodimlar oylik ish haqlarini, talabalar stipendiyalarini o`z vaqtida hisoblashni va ularni tarqatilishini nazorat qilish;

– Hisob varaqalarda aktivlarning holatini va harakatini, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to`g`risidagi to`liq xamda aniq ma`lumotlarni shakllantirish;

– Moddiy boyliklar va pul mablag`lari inventarizatsiyasini o`z vaqtida o`tkazish;

– Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma`lumotlarini umumlashtirish;

– Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish;

– Mahalliy va respublika byudjetiga hisoblangan soliqlarni o`z muddatlarida o`tkazish;

– Bankdan olingan pul mablag`larini maqsadli sarflash;

– Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari paydo bo`lishining oldini olish;

– Ish haqi fondini tasdiqlangan shtat jadvallari va shtat formulyarlari asosida to`g`ri sarflanishini nazorat qilish;

– Stipendiya fondini filial direktori tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida to`g`ri sarflanishini nazorat qilish;

– Tovar-moddiy boyliklarni belgilangan qoidalar asosida omborxonaga qabul qilish va chiqim qilishni nazorat qilish;

– Byudjet va byudjetdan tashqari mablag`larni tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida xarajatlar moddalari bo`yicha sarflanishini nazorat qilish;

– Pul mablag`lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar inventarizatsiyasini o`rnatilgan tartib asosida sifatli o`tkazilishini nazorat qilish;

– Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiga, soliq inspektsiyasiga va boshqa tashkilotlarga oylik, choraklik va yillik hisobotlarni o`z muddatlarida topshirilishini nazorat qilish.

– Тasarrufidagi oliy talim muassasalari va tashkilotlarga byudjet buyurtmalarini tuzish uchun kursatkichlarni va materiyallarning etkazilishini hamda byudjet sorovlarini Moliya vazirligiga taqdim etilishini taminlaydi;

– Xarajatlar smetalari va shtat jadvallarini tuzish uchun tasarrufidagi oliy talim muassasalari va tashkilotlarga xar yili byudjetdan ajiratiladigan mablaglar hajmini etkazadi xamda xarajatlar smetalarini (byudjet va talablarni tulov-kontrakt asosida oqitishdan tushadigan mablaglar) ishlab chiqish va tasdiqlanishini taminlaydi, ularni ruyhatdan otkazadi va yigma xarajatlar smetalarini Moliya vazirligida ruyhatdan otkazilishini taminlaydi;

СПРАВКА_о_кредиторской_задолженностях_по_состоянию_на_01_04_2022 СПРАВКА_о_дебиторской_и_кредиторской_задолженностях_по_состоянию ОТЧЕТ_о_движении_средств,_поступивших_от_платно_контрактной_формы ОТЧЕТ_о_движении_денежных_средств_по_Фонду_развития_бюджетной_организации О_Т_Ч_Е_Т_об_исполнении_сметы_расходов_на_01_04_2022

Книга_регистрации_договоров_контракт

Книга_регистрации_договоров_бюджет

Б А Л А Н С 1 кв 2022 год

 

Skip to content