Moodle sistemasidan foydalanish uchun talabalarga yuriqnoma

ЎзДЖТСУ Нукус филиалида масофавий ўқитиш модуль платформасига фойдаланиш учун ЙЎРИҚНОМА